Wymiana serca z całkowitym sztucznym sercem jako pomost do przeszczepu ad 7

Wśród pacjentów, którzy otrzymali urządzenie na podstawie protokołu, wskaźnik przeżycia do przeszczepu wynosił 79 procent. Wcześniejsze badania zatwierdzonych urządzeń5-9 podały wskaźniki przeżycia do transplantacji od 51 do 71 procent za pomocą urządzeń wspomagających lewą komorę i od 58 do 61 procent za pomocą urządzeń wspomagających dwukomorowych. Całkowity wskaźnik przeżycia wynosił 70 procent po roku od przeszczepienia. Przeżywalność jedno- i pięcioletnia wśród biorców przeszczepów wynosiła 86% i 64%, podobnie jak w przypadku UNOS.2 Wszystkie punkty końcowe w odniesieniu do przeżycia i sukcesu leczenia znacznie faworyzowały pacjentów, którzy otrzymali implant w porównaniu z grupą kontrolną. .
Od 1982 r. Na całym świecie tego typu urządzenia wykonano ponad 430. Poprzednie badania urządzenia CardioWest14-16 podsumowały wyniki dla 219 pacjentów, z których 70% do 93% przeżyło od wszczepienia do przeszczepu serca; 93 procent do 100 procent tych pacjentów przeżyło od transplantacji do wypisu ze szpitala. Retrospektywne porównanie urządzenia i dwóch obecnie zatwierdzonych urządzeń u bardzo chorych pacjentów z niewydolnością serca udowodniło korzyść dla całkowitego sztucznego serca.
Wśród pacjentów w tym badaniu, którzy otrzymali całkowite sztuczne serce zgodnie z protokołem, wskaźnik sercowy wzrósł do wartości 3 litrów na minutę na metr kwadratowy lub wyższy, ciśnienie skurczowe krwi przekroczyło 120 mm Hg, centralne ciśnienie żylne spadło poniżej 14 mm Hg, a ciśnienie perfuzji narządowej wzrosło do 68 mm Hg. W wyniku przywrócenia hemodynamicznego stężenie kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi, bilirubiny, enzymów wątrobowych i innych parametrów laboratoryjnych powróciło do normy w ciągu trzech tygodni. Siedemdziesiąt pięć procent tych pacjentów wyszło z łóżka w ciągu tygodnia.
Zdarzenia niepożądane zostały szeroko zdefiniowane, a więc często zgłaszane. Jednak wyniki dla większości pacjentów były dobre i były podobne do wyników uzyskanych w przypadku urządzeń wspomagających lewą i dwuręczną. Nie było zgonów z przyczyn neurologicznych. W okresie implantacji 12 procent pacjentów miało udary; sześć uderzeń nie miało efektu szczątkowego 48 godzin po ataku. Zgłoszone wskaźniki udaru u pacjentów z urządzeniami wspomagającymi pracę komorową są zróżnicowane: od 0 do 12 procent w przypadku urządzenia HeartMate, 5,8,9 20 do 58 procent w przypadku urządzenia Novacor, 7-9 i 24 procent w przypadku urządzenia Thoratec.8
W tym badaniu krwawienie spowodowało śmierć u 2 pacjentów i wymagało powtórnego zabiegu w 21, dla łącznej częstotliwości 28 procent. Opublikowane badania5-9 mają udokumentowane wskaźniki podobnie zdefiniowanych punktów końcowych (śmierć lub powtarzana operacja) od 35 do 48 procent (dla urządzenia wspomagającego lewą komorę HeartMate), 22 do 40 procent (dla urządzenia Novacor) i 23 do 33 procent ( dla pomocniczego urządzenia wspomagającego Thoratec). Wśród pacjentów w grupie kontrolnej w tym badaniu, infekcja spowodowała jedną śmierć i przyczyniła się do siedmiu innych, ale większość zakażeń nie opóźniała transplantacji (84 procent, bez opóźnienia) ani nie miała dużego efektu klinicznego (81 procent, brak efektu klinicznego). Usterka urządzenia, powodująca perforację przepony, spowodowała jedną śmierć i (u jednego pacjenta) pięć epizodów zmniejszonego wskaźnika sercowego
[patrz też: zespół guillaina barrego, próba tuberkulinowa, agranulocytoza ]
[hasła pokrewne: klasyfikacja icd 10, kłykciny kończyste leczenie, kłykciny kończyste objawy ]