Leczenie Flukonazolem w leczeniu nawracających kandydozy pochwy i pochwy ad

Badacze biorący udział w badaniu wymienili w załączniku. Metody
Pacjenci i protokół
Badanie, które miało miejsce w latach 1998-2002, zostało poddane przeglądowi przez komisje przeglądowe wszystkich uczestniczących ośrodków. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od każdego pacjenta. Uprawnieni pacjenci mieli co najmniej 18 lat; miało aktywne, ostre zapalenie pochwy candida (całkowita ocena nasilenia, .3); miał pozytywny wynik w badaniu mikroskopowym wydzieliny pochwowej za pomocą 10% wodorotlenku potasu; i miało przynajmniej cztery udokumentowane epizody candida vaginitis w poprzednich 12 miesiącach. Ocena nasilenia była oparta na obecności objawów (np. Świądu, podrażnienia i pieczenia) oraz objawów sromowo-pochwowych (np. Rumienia, obrzęku i wykrzywienia lub pęknięć), jak opisano wcześniej. 21 Oceniono ciężkość każdego znaku lub objawu w skali od 0 (nieobecny lub normalny) do 3 (poważny). Poziom wyrzutu sromu i pochwy nie był oceniany. Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli wyniki badań mikroskopowych nie mogły zostać potwierdzone przez kulturę. Inne kryteria wykluczenia to ciąża, infekcje mieszane, znana seropozytywność dla ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) i przyjmowanie leków przeciwgrzybiczych w ciągu ostatnich czterech tygodni.
Po włączeniu do fazy indukcji otwartej wszyscy pacjenci otrzymywali doustnie trzy kolejne 150 mg flukonazolu (Diflucan, Pfizer) w 72-godzinnych odstępach i zwrócono się o ich ocenę w 14 dni po przyjęciu. Pacjentom zabroniono stosowania miejscowego dopochwowego lub innych ogólnoustrojowych środków przeciwgrzybiczych i miejscowych steroidów dopochwowych w dowolnym momencie podczas badania. Zabroniono im również stosowania antybiotyków w fazie indukcji. Podczas pierwszej wizyty kontrolnej pacjenci przeszli badanie pochwy, które obejmowało pobranie wymazów z pochwy do hodowli grzybów. Wszyscy pacjenci, którzy zostali sklasyfikowani jako leczeni klinicznie (wskaźnik ciężkości, <3) kwalifikowali się do losowego przydzielenia do kontrolowanej placebo, podwójnie ślepej, profilaktycznej fazy badania.21 Pacjenci zostali losowo przydzieleni na podstawie 1: stosunek do jednej doustnej, 150 mg flukonazolu lub doustnej tabletki placebo co tydzień przez sześć miesięcy. Następnie pacjenci byli obserwowani bez leczenia przez sześć miesięcy (tj. W fazie obserwacji). Pacjenci musieli wracać na wizyty oceniające co miesiąc podczas fazy podtrzymującej oraz w miesiącach 9 i 12 w fazie obserwacji.
Podczas każdej wizyty kontrolnej uzyskano szczegółową historię kliniczną, wykonano badanie miednicy i uzyskano hodowlę grzybów pochwy. Pacjenci mieli przerwać przypisane leczenie badane, jeśli mieli nawrót kandydozy sromu i pochwy, z wyjątkiem przypadków, w których wyniki badania mikroskopowego z 10% wodorotlenkiem potasu i hodowlą grzybów pochwy były ujemne. W takich przypadkach pacjent pozostawał w badaniu do następnej wizyty, kiedy to leczenie zostało przerwane, jeśli wynik kliniczny nadal uznawano za nawrót lub kontynuowano, jeśli wynik kliniczny był lekiem. Leczenie również przerwano, jeśli wystąpiła niepożądana reakcja na przepisaną terapię lekową.
Podczas każdej wizyty pobierano wymazy z pochwy do hodowli
[podobne: gruczoł bartoliniego, kość łódeczkowata, guzki heberdena ]
[patrz też: olx darlowo, kregozmyk, krioglobulinemia ]