Leczenie Flukonazolem w leczeniu nawracających kandydozy pochwy i pochwy ad 6

albicans (MIC .64 .g na mililitr) zidentyfikowano w każdej z grup i nie wykryto żadnych zmian wartości MIC90 dla flukonazolu (dane nie pokazane). Przeprowadzono etapową analizę logistyczno-regresyjną w celu oceny związku odpowiedzi klinicznej z wynikami hodowli grzybów pochwowych na początku badania oraz z obecnością lub brakiem współistniejących chorób i innych czynników (w tym pochodzenia rasowego lub etnicznego, obecności lub braku choroby). historia stosowania antybiotyków i doustnych środków antykoncepcyjnych przed przystąpieniem do badania oraz obecność lub brak cukrzycy). Żadna z tych zmiennych prognostycznych nie była istotnie związana z odpowiedzią kliniczną, pod koniec leczenia podtrzymującego lub po zakończeniu badania. Analiza czasu do wystąpienia wznowy klinicznej wykazała, że wśród pacjentów zakażonych C. albicans na początku badania, 89,8% tych, którzy byli leczeni flukonazolem pozostawało klinicznie wyleczonych do sześciu miesięcy po randomizacji, w porównaniu z 41,3% pacjentów leczonych placebo. Czterdzieści sześć procent pacjentów, którzy otrzymywali flukonazol, pozostało klinicznie wyleczonych do 12 miesięcy po randomizacji, w porównaniu z 26,6 procentami, którzy otrzymali placebo (p <0,001). Pozytywna hodowla pochwy dla dowolnego gatunku Candida w dowolnym momencie podczas fazy podtrzymującej przewidywała nawrót kliniczny po zaprzestaniu leczenia flukonazolem.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Podczas fazy leczenia podtrzymującego, pięciu pacjentów z grupy flukonazolowej (2,9 procent) i dwóch z grupy placebo (1,2 procent) zgłaszało co najmniej jedno zdarzenie niepożądane, które doprowadziło do przerwania stosowania badanego leku. Niezamierzona ciąża (u trzech pacjentów w grupie flukonazolu i jedna w grupie placebo) była najczęściej zgłaszanym powodem wycofania. Jeden pacjent w grupie placebo wycofał się po wypadku samochodowym. Tylko u jednego pacjenta wystąpiło zdarzenie niepożądane (ból głowy) prowadzące do przerwania leczenia, które można przypisać flukonazolowi. Pacjent, u którego zdiagnozowano zapalenie przedsionkowo-sutkowego, również zaprzestał leczenia flukonazolem. Testy czynności wątroby wykonywano rutynowo po zakończeniu fazy indukcji oraz po trzech i sześciu miesiącach. Łagodne podwyższenie poziomu aminotransferaz wykryto tylko u jednego pacjenta w fazie podtrzymującej (<1 procent); pacjent nie przerwał terapii. Zdarzenia niepożądane niezwiązane z odstawieniem leku były rzadkie (Tabela 3).
Dyskusja
W naszym randomizowanym, prospektywnym, kontrolowanym placebo badaniu cotygodniowy flukonazol podawany w okresie sześciu miesięcy zmniejszył częstość występowania nawrotowej kandydozy sromu i pochwy o ponad 90 procent. Wyniki nie były nieoczekiwane, ponieważ wcześniejsze badania z innymi środkami przeciwgrzybiczymi wykazały podobne zmniejszenie liczby przypadków zapalenia pochwy u Candida zarówno u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV, jak i u osób bez zakażenia wirusem HIV.8-17,23 Wcześniejsze badania jednak stosowały zarówno dopochwowe środki przeciwgrzybiczne środki, które były niewygodne w podawaniu lub inne doustne schematy przeciwgrzybicze, które miały działanie toksyczne. 8-17,23 Flukonazol okazał się być bezpieczny i wygodny i nie spowodował pojawienia się mniej wrażliwych szczepów Candida, w szczególności gatunków innych niż C
[patrz też: próba tuberkulinowa, biogenes rejestracja, profaza ]
[podobne: calmapherol, kobalamina, olx nowogard ]