Wymiana serca z całkowitym sztucznym sercem jako pomost do przeszczepu ad 6

U 68 z 81 pacjentów z grupy kontrolnej (84 procent) infekcja nie opóźniła transplantacji ani nie przyczyniła się do śmierci. Infekcja opóźniła transplantację u pięciu pacjentów w tej grupie (6 procent) (dwóch z nich miało infekcje układu napędowego i jeden z nich miał zakażenie krwi, układu oddechowego lub śródpiersia). Zakażenie przyczyniło się do śmierci u siedmiu pacjentów z grupy kontrolnej (9 procent) (pięciu z nich miało zakażenie dróg oddechowych, z których jeden miał zakażenie z użyciem cewnika infuzyjnego, a jeden z nich miał zakażenie śródpiersia) i spowodowało śmierć u jednego pacjenta (1 procent) (który miał infekcję dróg oddechowych). Sześćdziesiąt dwa procent infekcji wystąpiło w ciągu pierwszych 28 dni po zabiegu implantacji. Było 17 powierzchownych infekcji linii napędowej, bez żadnego wstępowania do śródpiersia. W okresie, w którym całkowite sztuczne serce było w użyciu, było 26 przypadków neurologicznych wśród pacjentów w grupie protokołu, w tym udaru (11 zdarzeń u 10 pacjentów [12 procent]), przejściowych ataków niedokrwiennych (4 zdarzenia), encefalopatii beztlenowej (5 ), encefalopatię metaboliczną (1), drgawki (4) i omdlenia (1). Aktaryczna stopa swobody od jakiegokolwiek zdarzenia neurologicznego wśród pacjentów w grupie protokołu wynosiła 0,91 w dniu 7, 0,88 w dniu 14, 0,85 w dniu 28 i 0,67 w dniu 168. Krzywa pozostawała płaska (0,67) po trzech miesiącach. Zlinearyzowana szybkość udaru wynosiła 0,05 zdarzenia na miesiąc. Sześć udarów nie miało efektu szczątkowego po 48 godzinach, cztery miały neurologiczne skutki szczątkowe o niewielkim charakterze, a jeden powodował stały deficyt (porażenie połowicze) i opóźniony przeszczep. Nie było zgonów z powodu powikłań neurologicznych.
Powikłania techniczne lub proceduralne wystąpiły u trzech pacjentów. U tych pacjentów mechaniczny zastrzyk trójdzielny całkowitego sztucznego serca został zatkany w wyniku migracji cewnika żyły głównej, a powikłanie spowodowało lub przyczyniło się do śmierci. Centralne cewniki żylne w prawym przedsionku tego całkowitego sztucznego serca są przeciwwskazane.
Dziewiętnastu z 35 pacjentów z grupy kontrolnej (54 procent) i 17 z 81 pacjentów z grupy kontrolnej (21 procent) zmarło przed przeszczepem. Przyczyny śmierci przed przeszczepieniem w grupie kontrolnej to: zatrzymanie akcji serca (siódemka), niewydolność serca (w siedmiu), niewydolność wielonarządowa (w trzech), niepowodzenie przeszczepu lub ostre odrzucenie (w jednym) oraz obrzęk płuc (w jednym). Przyczyny zgonu przed przeszczepieniem w grupie objętej protokołem były niewydolność wielonarządowa (u siedmiu pacjentów), powikłania proceduralne lub techniczne (w czterech), krwawienie (w dwóch), posocznica (w dwóch), zastoinowa niewydolność serca (w jednym) i obrzęk płuc (w jednym). Po transplantacji i przed wypisaniem z grupy kontrolnej, w której 16 pacjentów pozostało w momencie przeszczepienia, odnotowano 2 zgony (1 z powodu ostrego odrzucenia i z powodu niewydolności wielonarządowej). W tym samym przedziale w grupie protokołu, w której 64 pacjentów pozostało w czasie przeszczepu, było 6 zgonów (3 z powodu niewydolności przeszczepu, z powodu sepsy, z powodu powikłań proceduralnych lub technicznych, a z powodu niewydolności wielonarządowej ).
Dyskusja
Implantacja całkowitego sztucznego serca poprawiła wyniki u umierających pacjentów, zapewniając natychmiastową odnowę hemodynamiczną i stabilizację kliniczną, prowadząc do odzyskania narządu końcowego i ostatecznie umożliwiając przeszczep serca
[hasła pokrewne: torbiel pilonidalna, gruczoł bartoliniego, resuscytacja płynowa ]
[przypisy: eurodent gorzów, klasterowe bóle głowy, klasyfikacja chorób ]