Wymiana serca z całkowitym sztucznym sercem jako pomost do przeszczepu ad 5

Tydzień po wszczepieniu 75 procent tych pacjentów nie było w łóżku. Mobilność, zdefiniowana jako zdolność chodzenia więcej niż 100 stóp dwa tygodnie po wejściu do badania, zaobserwowano w 60,5 procentach. Czternastu pacjentów otrzymało całkowite sztuczne serce na zasadzie off-protokół. Przyczyny nieoperacyjnego wszczepienia obejmowały niezdolność do dokumentowania spełnienia kryteriów włączenia (w czterech przypadkach), obecność pomocniczego urządzenia komorowego (w trzech), warunki, które mogą uniemożliwić przeżycie (w dwóch), dializy (w dwóch), przeciwwskazania do przeszczep serca (w dwóch) i poprzedni przeszczep serca (w jednym). Odsetek przeżycia do przeszczepienia wśród tych pacjentów wynosił 50 procent. Przyczyny zgonów w czasie, gdy całkowite sztuczne serce było w użyciu (wszystko to w ciągu 20 dni po zabiegu) to obrzęk płuc (w dwóch przypadkach), krwawienie (w dwóch), niewydolność wielonarządowa (w dwóch przypadkach) i sepsa (w jednym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane, w tym te, które mają wpływ na wyniki, od momentu wejścia do badania do 30 dni po transplantacji. W Tabeli 3 zestawiono zdarzenia niepożądane spośród wszystkich 95 pacjentów, którzy otrzymali całkowite sztuczne serce i wśród podgrupy 81 pacjentów, którzy otrzymali implant zgodnie z protokołem. Implant był stosowany w sumie przez 7515 dni (20,6 lat) w całej grupie i 6407 dni (17,6 roku) w grupie protokołu.
Było 102 krwawienia, z których 55 wystąpiło podczas implantacji. Te 55 zdarzeń opisano jako śródpiersia krwawienie lub tamponada wymagające powtórnego zabiegu chirurgicznego (23 zdarzenia u 21 pacjentów [21 procent]), potrzebę 3 jednostek krwi w ciągu 24 godzin po pierwszych 48 godzinach pooperacyjnych (18 zdarzeń), potrzeba 8 lub więcej jednostek krwi podczas operacji (13 zdarzeń) i krwawienie z jamy brzusznej wymagające operacji (1 wydarzenie). Wszystkie operacje, z wyjątkiem jednego, powtarzały się w ciągu pierwszych 21 dni po wszczepieniu. Dwóch pacjentów zmarło z powodu krwawienia, jednego w momencie wszczepienia urządzenia i jednego w czasie przeszczepu.
Poważne uszkodzenie urządzenia – perforacja w jednej z czterech warstw przepony lewej komory – spowodowało śmierć pacjenta w dniu 124 po wszczepieniu. Nie wystąpiły żadne inne poważne awarie urządzenia podczas ponad 12.000 dni użytkowania urządzenia. Powikłanie dopasowania wystąpiło u pięciu pacjentów. W trzech przypadkach dopasowanie korygowano przez zmianę pozycji lub powtarzaną operację. Słabe dopasowanie przyczyniło się do śmierci u dwóch pacjentów.
Wskaźnik sercowy spadł do mniej niż 2 litrów na minutę na metr kwadratowy przez cztery lub więcej godzin w związku z ośmioma zdarzeniami w ciągu pierwszych 11 dni po wszczepieniu. Zdarzenia te obejmowały jeden problem dopasowania, cztery epizody hipowolemii, jeden przypadek odmy opłucnowej, jedną z tamponady i jedną z uwięzionych cewników. Pięć innych przypadków, w których wskaźnik sercowy spadł, przypisano jednemu pacjentowi w 117. dniu i były wynikiem nieprawidłowego działania urządzenia. Skurczowe ciśnienie tętnicze spadło do mniej niż 90 mm Hg przez cztery lub więcej godzin 27 razy u 18 pacjentów w wyniku sepsy (12 zdarzeń), hipowolemii (12), leków przeciwnadciśnieniowych (1), aspiracji (1) i odmy opłucnowej (1).
Było 125 infekcji podczas stosowania całkowitego sztucznego serca: 50 było infekcjami dróg oddechowych, 28 było zakażeniami moczowo-płciowymi, 17 dotyczyło linii napędowej, 12 było infekcjami żołądkowo-jelitowymi, 7 było infekcjami krwi, 6 obejmowało cewnik infuzyjny, a 5 infekcjami śródpiersia
[hasła pokrewne: jak leczyć nabłonki płaskie w moczu, sartany, guzki heberdena ]
[podobne: olx żuromin, kalprotektyna, kardiowersja elektryczna ]