Wykrywanie zakażeń HIV-1 i HCV wśród negatywnych dawców krwi przez testowanie amplifikacji kwasów nukleinowych ad

Badania przesiewowe dawców na bazie RNA dały możliwość zbadania zdarzeń zachodzących we wczesnej fazie infekcji HIV-1 i HCV. 9-12 Określanie względnego ryzyka przeniesienia HIV-1 i HCV od dawców krwi po raz pierwszy i tych, którzy wielokrotnie oddawali krew przeanalizowaliśmy liczbę pozytywnych pod względem RNA, niereaktywnych odczynów krwi pochodzących od dawców zakażonych HIV-1, HCV lub obu, które zidentyfikowano w ciągu pierwszych trzech lat po wdrożeniu testów amplifikacji kwasów nukleinowych w Stanach Zjednoczonych. Metody
Od 1999 r. Alogeniczne oddawanie krwi w Stanach Zjednoczonych poddano badaniom przesiewowym na obecność RNA HIV-1 i HCV w formacie minipool za pomocą jednego z dwóch testów amplifikacji kwasów nukleinowych.1,2,13 Gen-Probe Transcription-Mediated Amplification system wykorzystuje multipleksowy test HIV-1 i HCV oraz minipola 16 próbek od dawcy.14 Wszystkie próbki pobrane od dawcy w reaktywnym minipoolu są badane indywidualnie w celu identyfikacji zarówno próbki, która była reaktywna, jak i wirusowej przyczyny reakcji. Testy Roche a Rocheecular Systems Cobas AmpliScreen HIV-1 i HCV oddzielnie wykrywają RNA HIV-1 i HCV w minipoolach z 24 próbek dawcy.11 Oba testy są wysoce specyficzne i czułe, z 50-procentowymi granicami wykrywalności (tj. Poziomem, przy którym 50% wyników testu można oczekiwać, że będzie reaktywny) z 14 lub mniej kopii wirusa HIV-1 na mililitr i 12 lub mniej kopii wirusa HCV na mililitr na podstawie analiz probitów.13,14 Granice wykrywalności 95% zdefiniowane w opakowaniu wkłady do obu testów mieszczą się w zakresie od 30 do 60 kopii na mililitr dla HIV-1 i HCV. Oba systemy zostały zatwierdzone przez FDA do rutynowego badania przesiewowego krwiodawców.
Wszystkie główne laboratoria w Stanach Zjednoczonych uczestniczące w badaniach przesiewowych w kierunku amplifikacji kwasów nukleinowych (stanowiących ponad 98 procent badanych dawców krwi) uczestniczyły w tym badaniu i zgłosiły dane zebrane na temat przypadków zidentyfikowanych między marcem 1999 r. A styczniem 2002 r., A w niektórych przypadkach od marca 1999 r. do kwietnia 2002 r. Przypadek został zdefiniowany jako allogeniczny dawcy, który nie reagował na przeciwciała przeciwko HIV-1, HCV lub obu, ale był reaktywny w badaniu przesiewowym amplifikacji kwasów nukleinowych minipool i potwierdził, że jest dodatni pod względem RNA HIV-1 lub HCV. Pięć programów testowych wykorzystało test Gen-Probe i odnotowano przypadki wiremii HIV-1 i HCV zidentyfikowanych podczas przesiewania 27 956 758 donacji. Roche Cobas AmpliScreen był stosowany w 13 laboratoriach, które przetestowały łącznie 9 207 296 donacji na RNA HIV-1 i 11 764 646 donacji na HCV RNA. Wszystkie uczestniczące strony otrzymały akceptację tego badania od swojej instytucji kontrolnej. Dane zostały dostarczone przez organizacje zajmujące się zbiorem krwi i producentów testów kwasów nukleinowych (Roche Molecular Systems, Gen-Probe i Chiron).
Data pobrania, status dawcy jako dawcy po raz pierwszy lub powtórnego oraz to, czy jednostka zakwalifikowałaby się do transfuzji, gdyby nie wynik testu amplifikacji kwasu nukleinowego (tj. Czy jednostka była transfuzowalna) zebrano dla każda sprawa. Ponadto, wyniki testów na antygen p24 HIV-1 zestawiono dla przypadków wiremii HIV-1, podczas gdy dane dotyczące poziomu aminotransferazy alaninowej oraz obecności lub braku przeciwciała przeciw antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (anty-HBc) zebrano dla przypadków HCV viremia
[przypisy: jula zęby, kość łódeczkowata, foreverslim cena ]
[hasła pokrewne: klasyfikacja icd 10, kłykciny kończyste leczenie, kłykciny kończyste objawy ]