rak złośliwy pęcherza moczowego rokowania

AW491522 lub knockdown BM385392 doprowadziły do obniżenia Pthlh i Sox9. W przeciwieństwie do obserwacji w ludzkich komórkach C28 / I2, zubożenie Pthlh lub Sox9 powodowało obniżenie poziomu lncRNA w komórkach ATDC5 i RCS (Figura 5, D i E), co wskazuje na ewolucyjnie bardziej złożoną regulację genów u ludzi. Przez eksperymenty ChIRP z 2 zestawami sond ukierunkowanymi na regiony homologiczne lncRNA gryzoni (około 80% płytek) pobrano około 60% (Figura 6A). W qPCR na eluowanym DNA, regiony homologiczne w loci Pthlh lub Sox9 gryzoni były zajęte przez AW491522 lub BM385392 (Figura 6, B. E). Regiony odpowiadały regionom ludzkim zajmowanym przez DA125942; nie wykryto loci lncRNA, a Gapdh (Suplementalna Figura 8, C = F). Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy odsłonięte lokalizacje CISTR-ACT na zewnętrznych ramionach chromosomowych q wspierają regulacje trans. Ogólnie, dane te wskazują, że lncRNA działają w sposób oparty na kontaktach i że sieć jest konserwatywna wśród badanych ssaków. Figura 5CISTR-ACT u gryzoni. (A i B) Analiza filogenetyczna sekwencji DNA CISTR-ACT i lncRNA. 121 konserwatywnych TFBS zostało przewidzianych bioinformatycznie. Różnice w skalach wskazują, że lncRNA są ewolucyjnie bardziej rozbieżne niż konserwatywne sekwencje DNA. (C) Genomowy układ mysich i szczurzych kodowanych lncRNA Pthlh, Sox9 i CISTR-ACT . AW491522 i BM385392, zasugerował w sieci trans. (D) transfekcje siRNA mysiego ATDC5 (10 dni zróżnicowane) chondrocytów. Wyczerpanie myszy lncRNA AW491522 spowodowało obniżenie poziomu Pthlh lub Sox9. Knockdown Pthlh lub Sox9 zubożał lncRNA (n = 4). (E) Testy siRNA w RCS. Obserwowano analogiczną sieć zależną od ekspresji w porównaniu z wynikami ATDC5 (n = 5). ** P. 0,01. Figura 6ChIRP na chromatynie ATDC5 i RCS. (A) Pobieranie AW491522 i BM385392. Mysz lub szczur Gapdh nie był strącany. (B i C) ChIRP na eluowanym DNA wykryło wiązanie AW491522 w mysich loci Pthlh (B) i Sox9 (C). Każdy amplikon został zmapowany przez niestandardowe ścieżki UCSC (ponumerowane czarne pola). (D i E) wiązanie BM385392 w loci Szczep Pthlh (D) i Sox9 (E). Obłożenie lncRNA. Obserwowano w regionach homologicznych myszy i szczura (czerwone cieniowanie). Opisano ochronę ssaków z adnotacjami; pozycje genomu odpowiadają zespołowi myszy mm9 i zespołowi szczura rn4 (n = 2). CISTR-ACT wykazuje mezenchymalne i prechondrogenne zaangażowanie w transgeniczne zarodki. Aby zbadać, czy ludzkie i mysie CISTR-ACT działają jako klasyczne wzmacniacze w rozwijających się pączkach kończyn, wygenerowaliśmy transgeniczne zarodki za pomocą mikroiniekcji pronuclei. CISTR-ACT zostały sklonowane przed reporterem lacZ. Wszystkie analizowane etapy wykazywały spójne wzory ekspresji lacZ podczas rozwoju kończyn. Ekspresję lacZ kierowaną ludzkim transgenem wykryto w mezenchymalnej części kończyny kończyny przy E10,5 i E11.5, z rozpoznawalnym przesunięciem w kierunku przedniej części (Figura 7A). W E12,5 wyrażono, że lacZ nakładają się na siebie kondensacje cyfr 1, 2 i 4 oraz w pierwszej i czwartej mezenymie międzypigitalnej (Figura 7A). W E13.5 najsilniejsza ekspresja zachodziła na siebie z kondensacją cyfr i 2 oraz pierwszego interdigitu. Słabsze zabarwienie widoczne było na nakładających się kondensacjach cyfry 3 i dalszej końcówce cyfry 4, jak również w interdigitach 2, 3 i 4. Tak więc, ekspresja lacZ nakładała się na domeny, o których wiadomo, że są zaangażowane w tworzenie szkieletu szkieletowego, jak również te poddawane i / lub regulujące chondrogenezę (46). Ekspresja lacZ kierowana przez transgen myszy analizowana przy E10.5 i E12.5 wykazała silne zachodzenie na siebie z barwieniem ludzkich odpowiedników w obu przypadkach. W E12.5 wybarwienie transgenu myszy wykazało ograniczenie do pierwszego interdigitu i regionów zachodzących na siebie kondensacji cyfr i 2
[więcej w: calmapherol, olx nowogard, kłykciny kończyste objawy ]