Oswajanie aktywacji śródbłonka za pomocą mikroRNA

Zapalenie odgrywa zasadniczą rolę w patologii naczyniowych, w tym związanych z sepsą i miażdżycą tętnic. Identyfikacja negatywnych regulatorów zapalnych szlaków sygnałowych może zapewnić nowe cele terapeutyczne dla tych chorób. W tym wydaniu JCI Sun i in. pokazują, że w komórkach śródbłonka mikroRNA-181b (miR-181b) odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu stanu zapalnego przez celowanie w import-3, regulator jądrowego importu NF-kB. Odkrycia te dostarczają przekonujących dowodów, że modulacja mikroRNA może być użytecznym podejściem terapeutycznym do zapalnych chorób naczyniowych. Naczyniak śródbłonka i stan zapalny Naczyniak naczyniowy tworzy granicę między krwią i tkankami i odgrywa kluczową i aktywną rolę w utrzymywaniu homeostazy naczyń krwionośnych i tkanek, a także w niezwąchowej i nieprzylegającej powierzchni naczyniowej. Aktywacja komórek śródbłonka przez prozapalny bodziec sprzyja rekrutacji leukocytów z krwi do tkanek pozanaczyniowych, a tym samym przyczynia się do patogenezy różnych chorób zapalnych (1). W tym procesie bierze udział wiele szlaków sygnałowych, ale szlak przekazywania sygnałów NF-kB odgrywa szczególnie centralną rolę. Transdukcja sygnału NF-kB w śródbłonku kończy się ekspresją wielu genów prozapalnych, w tym cząsteczek adhezji komórkowej, takich jak selekcja E i P, cząsteczka adhezyjna komórek naczyniowych (VCAM-1) i międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna (ICAM-1). ), a także różne chemokiny i cytokiny. Ponieważ aktywacja komórek śródbłonka przyczynia się do patogenezy wielu stanów zapalnych i odpornościowych, ukierunkowanie na transfuzję sygnału NF-kB jest atrakcyjną potencjalną strategią terapeutyczną. Jednakże entuzjazm powinien zostać zahamowany, ponieważ podzbiór docelowych genów NF-pB promuje przeżycie komórek w warunkach stresu. Ważne jest również kierowanie na. komórki, ponieważ hamowanie sygnalizacji NF-kB w komórkach śródbłonka zmniejsza miażdżycę tętnic, podczas gdy hamowanie makrofagów sprzyja śmierci komórkowej i zaostrza miażdżycę tętnic (2, 3). W tym wydaniu JCI Sun i in. (4) zbadać nowe podejście oparte na mikroRNA do regulacji sygnalizacji NF-kB i zapewnić wgląd w jego użyteczność terapeutyczną. Transmitacja sygnału NF-kB Rodzina NF-kB / Rel składa się z homo- i heterodimerów białka, z których każdy ma inne wiązanie DNA i specyficzność aktywacyjną (5). Heterodimer p50 / p65 jest prototypowym NF-kB i dominuje w komórkach śródbłonka. W komórkach spoczynkowych NF-kB jest zlokalizowane głównie w cytoplazmie, gdzie jest zatrzymywane przez połączenie z białkiem inhibitorowym (I (B) (odnośnik 5 i fig. 1). Istnieje kilka I-B1 i wiążą się one preferencyjnie z różnymi dimerami NF-kB; I. B. wiąże się głównie z heterodimerem p50 / p65
[patrz też: olx darlowo, olx żuromin, konchoplastyka ]